Τα αίθρια αποτελούν ανοιγόμενες ή μη κατασκευές μέσω των οποίων επιτρέπεται η κάλυψη ή επέκταση ενός εσωτερικού ή ενός εξωτερικού χώρου και παρέχουν φυσικό φωτισμό ή εξαερισμό.

Διαθέτουμε μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή στεγάστρων σε αίθρια που διακρίνονται για την ασφάλεια και την ποιότητα της κατασκευής τους αλλά και τις λεπτομέρειες στο σχεδιασμό τους. 

Δείτε στη συνέχεια ενδεικτικές φωτογραφίες από εργασίες μας: