Τα αίθρια αποτελούν ανοιγόμενες ή μη κατασκευές μέσω των οποίων επιτρέπεται η κάλυψη ή επέκταση ενός εσωτερικού ή ενός εξωτερικού χώρου και παρέχουν φυσικό φωτισμό ή εξαερισμό.

Διαθέτουμε μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή στεγάστρων σε αίθρια που διακρίνονται για την ασφάλεια και την ποιότητα της κατασκευής τους αλλά και τις λεπτομέρειες στο σχεδιασμό τους.