Αναρτήθηκαν οι επιλαχόντες για το ενδιάμεσο πρόγραμμα.

 

 Μπορείτε να ενημερωθείτε για τη λίστα  των Ωφελούμενων που υπάγονται στο Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον» πατώντας στο παρακάτω σύνδεσμο (η λίστα εμφανίζεται στον  Πίνακα 1 του Παραρτήματος )

Τροποποίηση Απόφασης Υπαγωγής Ωφελούμενων στο Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον»