• Αίθρια

    Τα αίθρια αποτελούν ανοιγόμενες ή μη κατασκευές μέσω των οποίων επιτρέπεται η κάλυψη ή επέκταση ενός εσωτερικού ή ενός εξωτερικού χώρου και παρέχουν φυσικό φωτισμό ή εξαερισμό.